El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 

  • DISPOSICIONS PRELIMINARS

 

 

Les presents condicions de compra són d'aplicació per a totes les vendes d'articles de AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA (en endavant “Entitat”) que hagin estat realitzades a través del lloc web https://emplauelpalau.cat (en endavant "lloc web").

 

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

 

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través d’aquest lloc web.

 

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

 

Podem actualitzar les presents condicions de compra així com l'avís legal/política de privacitat en qualsevol moment. Vostè podrà consultar a versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles "Condicions de Compra" i "Avís Legal/Política de Privacitat".

 

1.1. Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar a l’Entitat totes les dades necessàries per a l'accés i utilització dels serveis d'aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que podem fer ús d'ells per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari. 

 

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errades en el lliurament a conseqüència de l'error o omissió de dades.

 

L'usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre en conformitat amb l'ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

 

1.2. Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta la que la transmissió de dades a través d'Internet no pot garantir-se com a segura davant d'accessos no autoritzats i no ens podem fer responsables de qualsevol error de seguretat, llevat que es degui a alguna negligència nostra. 

 

Així mateix vostè haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar immediatament la pèrdua,  sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d'usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones. 

  • CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES

 


Tots els productes que s'ofereixen en aquest lloc web són comercialitzats directament per  AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA amb CIF P2519800C i domicili a C/ SANT JOSEP, 1 - 25243 - EL PALAU D'ANGLESOLA (LLEIDA).

 

2.1. Procediment de compra (descriure el procediment de compra)

 

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’abonament, tiquet, entrada o l'article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podrà afegir l'article a la seva compra.


Li demanarem que introdueixi totes les seves dades com nom i cognoms, data naixement, correu electrònic, imatge (en algun cas).


Podrà continuar la seva compra i finalment confirmar la comanda.

 

2.2. Cobertura de l’oferta (especificar les zones on es s’envien comandes)

El territori en el qual s’accepta es Palau d’Anglesola. 

 

2.3. Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d'existència o de la no disponibilitat dels productes o serveis.


Consulteu la selecció d'articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles o serveis que oferim a la nostra botiga o que puguin aparèixer en els catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.

 

Si un cop realitzada la comanda el producte o servei no estigués disponible, se l'informaria, tan aviat com es pugui, per correu electrònic o per telèfon i la compra quedaria anul·lada totalment o parcialment.


Davant de qualsevol dubte, recomanem posar-se en contacte amb l’Entitat. 

 

2.4. Contracte amb l’ Entitat i  acceptació de comandes. 

La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l'import hagi estat carregat al nostre compte. Li confirmarem l'acceptació de la comanda en un correu electrònic 

 

Només en aquest moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només pels articles relacionats en el correu de confirmació de la comanda. 

 

2.5. Confirmació i anul·lació de comandes

Abans de finalitzar la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats a la mateixa (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris - impostos, costos, selecció d'article o servei, etc.), podent corregir el que consideri necessari.


Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web. S'haurà de posar en contacte amb l’Entitat per E-mail o telèfon. 

 

2.6. Moneda, impost i preu

D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada en el nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.


Tots els preus es mostren en euros i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (IVA i els altres impostos que pogués correspondre) despeses d'enviament a part.

 

2.7. Formes de pagament i seguretat (especificar les formes de pagament influïdes al lloc web)

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

 

Targetes de crèdit: Accepta targetes VISA, VISA Electron, 4B i MasterCard. L'import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d'indicar el nom, la data de caducitat, així com el codi de seguretat CW2 (que es troba al revers de la seva targeta). 

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, en aquest cas Redsys. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

 

2.8. Lliuraments: tipus, terminis i problemes (especificar els terminis d’entrega, i si varien segons el destí)

Els tiquets, entrades i abonaments seran enviats a l’adreça de correu electrònic indicat. 

 

En cas que en 48 hores després de realitzar la compra no rebi la compra, contacti amb l’Entitat a ajuntament@elpalaudanglesola.com o per telèfon 973601314.

 

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar seran de la seva responsabilitat.2.9. Política de devolució, desistiment, canvi i reemborsament.

 

L'Usuari ha d'assegurar-se, abans de tramitar la compra, de l'exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades, abonaments o tiquets adquirides una vegada realitzada la compra. No poder assistir a l'espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució.


Només es podran anul·lar les entrades per incidències tècniques o operatives, imputables a la web.


En aquest sentit, l'Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en la normativa de consumidors i usuaris en estar aquest dret exclòs per als serveis relacionats amb activitats d'oci o esplai, d'acord amb el que s'estableix en l'article 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. 

  • NUL·LITAT PARCIAL

 

 

Si qualsevol part d'aquestes condicions de serveis fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei. 

  • MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

 

L’Entitat es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests siguin presentats.

 

Les condicions generals de compra han de ser acceptades per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.

 

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s'han de deixar d'utilitzar els serveis web.


En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència. 

  • LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

 

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.


En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d'Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

 

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

 

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l'acceptació del client o usuari.

 

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d'existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals. 

  • QUEIXES I RECLAMACIONS

 

 

L'Usuari pot fer arribar a l’Entitat les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). A més l’Entitat disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l’Entitat en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la ralació entre l’Entitat i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Per obtenir informació de la web, utilitzem cookies de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització.  [ més Informació ]